Systemy sterowania i nadzoru w budynkach


Idź do treści

Program studiow


Czas trwania studiów i tryb nauki


Studia przeprowadzanie są w trybie dwu semestralnym w wymiarze 222 godzin (po 111 godzin w każdym semestrze).
Szczegółowe informacje o terminach zjazdów i miejscu prowadzenia zajęć dostępne będą po uformowaniu się grupy studenckiej.

Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów i laboratoriów.
Zajęcia odbywać się będą w każdym semestrze w cyklu 6 zjazdów (sobota – niedziela).

Ukończenie studiów
Po ukończeniu całości szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom PL ukończenia studiów podyplomowych wraz z wyszczególnionym programem studiów. Absolwenci ze szkół średnich o profilu technicznym otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
Absolwent studiów podyplomowych "Systemy sterowania i nadzoru w budynkach" może dodatkowo uzyskać certyfikat "Projektowanie systemów bezpieczeństwa". Warunkiem jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu wraz z projektem.
Absolwent studiów podyplomowych "Systemy sterowania i nadzoru w budynkach" uzyska wiadomości pomocne w zdobywaniu certyfikatu „Projektowanie inteligentnych systemów elektrycznych KNX” wydawanego w trakcie szkoleń organizowanych przez autoryzowane centra KNX.

Zestawienie godzin w programie studiów (222 godz.)
Lp. Nazwa przedmiotu Wymiar godzin - wykład/laboarotrium
1. Instalacje elektryczne w budynkach - 18/6
2. Oświetlenie elektryczne - 6/9

3. Systemy ogrzewanie i wentylacja w budynkach - 6/0
4. Wprowadzenie do technik zabezpieczenia mienia - 6/0

5. Inteligentne instalacje elektryczne - 18/24
6. Systemy sygnalizacji włamania i napadu - 6/12
7. Sterowniki programowalne i systemy wbudowane - 12/18
8. Systemy monitoringu wizyjnego - 6/18
9. Systemy kontroli dostępu i systemy biometryczne - 6/3
10. Systemy komunikacji i przesyłu informacji - 18/0

11. Mikrokontrolery w układach sterowania - 6/12
12. Seminarium dyplomowe - 0/12

Razem: wykład - 108 /laboratorium - 114 /suma - 222 godziny

Tematyka prac końcowych
- Projekt systemu zabezpieczeń
- Projekt inteligentnej instalacji w obiektach budowlanych
- Projekt systemu sterowania pracą urządzeń elektrycznych
- Projekt instalacji oświetleniowej


Powrót do treści | Wróć do menu głównego